Junetin 30-vuotisjuhlavuoden suunnittelukilpailu

 

Suunnittele kiertotalousajan kaluste

Hei muotoilijaopiskelija tai jo valmistunut muotoilun ammattilainen

 

Oletko kiinnostunut suunnittelemaan ympäristöystävällisiä kalusteita, joissa otetaan huomioon kiertotalouden mukainen toimintamalli jo tuotteen suunnitteluvaiheessa? Ajattelemalla kalusteen koko elinkaarta jo ennen kuin ensimmäistäkään kappaletta on valmistettu.

Kilpailu järjestetään yhteistyössä Ornamon kanssa.

Osallistu suunnittelukilpailuun!

 

Etsimme uusia kiertotalousmallin mukaisesti suunniteltuja kalusteita osaksi mallistoamme.

 

Junet on kotimainen hoivakalustamisen erityisosaaja. Kalustamme hoiva- ja palvelukodit sekä muut julkitilat Avaimet käteen -palveluna, lähituotantona Suomessa valmistetuin kalustein. Junet täyttää 30 vuotta vuonna 2023. Tänä päivänä yrityksessämme panostetaan kestävään kehitykseen, tuotteiden huolto- ja kierrätyspalveluun sekä kiertotaloutta tukevaan tuotesuunnitteluun.

 

Juhlavuoden kunniaksi järjestämme kiertotalousaiheisen suunnittelukilpailun yhteistyössä Ornamon kanssa.

 

Kiertotalouden mukaisessa suunnittelussa on tavoitteena minimoida tuotteen negatiiviset ja maksimoida positiiviset vaikutukset koko sen elinkaaren ajalta. Etsimme nyt kalusteita, joiden suunnittelussa tämä näkökulma on otettu huomioon.

 

Etsimme kalusteita, jotka on suunniteltu pitkäikäisiksi – fyysisesti ja visuaalisesti aikaa kestäviksi, kauniisti kuluviksi, helposti huollettaviksi ja korjattaviksi – ja aikanaan myös purettaviksi, kierrätettäviksi tai materiaaleiltaan uudelleen käytettäviksi.

 

Toivomme kalusteilta hyvää muotoilua ja esteettistä muotokieltä. Kalusteiden toivotaan olevan muotokieleltään kodinomaisia, mutta ominaisuuksiltaan julkitila- ja hoivakäytön vaatimuksia vastaavia.

 

Kalusteen tulee soveltua julkitila- ja hoivakäyttöön. Kalustamme pääasiassa hoiva- ja palveluyksiköitä sekä terveydenhuollon tiloja, mutta myös muita julkitilakohteita, kuten erilaisia odotus- ja aulatiloja.

 

Hoivakalusteilla tarkoitamme kalusteita, jotka soveltuvat käytettäväksi erilaisissa hoiva- ja palveluasumisen yksiköissä. Hoiva- ja palvelukodit mielletään usein vanhuksille tarkoitetuiksi, mutta niissä asuu kaiken ikäisiä ihmisiä. Asumiseen ja päivittäiseen arkeen tukea tarvitsevia henkilöitä, kuten kehitysvammaisia ja vammautuneita, liikuntarajoitteisia sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujia tai muita tukea tarvitsevia. Palvelukoteihin sisältyvät myös lasten- ja nuortenkodit.

Kilpailuaika 1.6. – 31.10.2023

Kilpailutehtävä

 

Tehtävänä on suunnitella kaluste, jossa otetaan huomioon tuotteen koko elinkaari sekä kiertotalousajattelu jo tuotteen suunnitteluvaiheessa. Millainen on kiertotalousajan kaluste?

 

Kalusteen suunnittelussa tulee huomioida mahdollisimman laajasti kiertotalouden tarjoamat mahdollisuudet. Kilpailuehdotuksessa kiertotalousajattelu voi kohdistua tuotteen elinkaaren eri vaiheisiin, kuten suunnitteluun, materiaalivalintoihin, tuotantoon, kuljetukseen, käyttöön tai uusiokäyttöön.

 

Toivomme erityisesti ehdotuksia ruokailu- ja oleskelutilan kalusteista; sohva, nojatuoli, ruokapöytä ja tuoli. Myös muita tuotteita voi ehdottaa.

 

Kalusteen tulee soveltua osaksi Junetin kalustemallistoa. Olla julkitiloihin – erityisesti hoiva- ja palvelukoteihin sopiva, mutta muotokieleltään kodinomainen. Olennaista on kalusteen kestävä rakenne, helppo puhdistettavuus sekä käyttäjiä huomioiva ergonomia.

 

Kalusteen tulee olla teollisesti valmistettavissa. Uusien kalusteiden osalta toivomme, että ne voidaan valmistaa lähituotantona Suomessa, mahdollisimman paljon nykyisiä tuotantoketjuja hyödyntäen.

Palkinto

 

Asiantuntijaraadin voittajaksi valitsema kilpailutyö palkitaan 3 000 € palkinnolla.

 

Palkintosumma on kokonaisuudessaan 3 000 € ja asiantuntijaraati voi päättää summan jakamisesta kilpailuun osallistuneiden töiden kesken myös muulla tavalla kuin edellä on mainittu.

 

Palkintosumma maksetaan voittajalle vuoden 2024 puolella. Palkinnolle on haettu verovapautta, mutta kilpailun alkaessa tietoa kilpailusumman verovapaudesta ei vielä ole.

Osallistumisohjeet

 

Kilpailu on suunnattu muotoilun ja sisustusarkkitehtuurin opiskelijoille sekä jo valmistuneille muotoilijoille ja sisustusarkkitehdeille.

 

Kilpailu toteutetaan anonyymisti, joka tarkoittaa sitä, että kilpailijoiden henkilöllisyys ei ole tuomariston tiedossa ennen kuin lopulliset voittajavalinnat on tehty. Siksi itse kilpailutyössä (pdf-tiedosto) tulee näkyä vain tuotteen nimi.

 

Kilpailutyön tulee koostua enintään kolmesta A4-kokoisesta sivusta, joissa on esitelty kaluste ja miten kiertotalousajattelua hyödynnetään kyseisen tuotteen elinkaaren aikana. Kilpailutyöstä täytyy ilmetä myös tuotteen päämitat ja siinä käytetyt materiaalit sekä miten kohderyhmä on huomioitu sen suunnittelussa.

 

Dokumentti toimitetaan pdf-muodossa ja sen toivotaan sisältävän sekä tekstiosuuden että vapaavalintaisella tavalla toteutetun visualisoinnin tuotteesta. Toimita lisäksi erillinen kuvatiedosto, jossa on kilpailutyösi kaluste.

 

Voit osallistua kilpailuun toimittamalla oman kilpailutyösi viimeistään tiistaina 31.10.2023 sähköpostitse osoitteeseen: kilpailu@junet.com Kerro sähköpostiviestissä nimesi, yhteystietosi (sähköposti, puhelinnumero ja postiosoite) sekä kilpailutyösi nimi. Kilpailutyön nimessä tulee olla vähintään 8 merkkiä. Liitä sähköpostiin pdf- ja kuvatiedosto.

 

Kilpailuun voivat osallistua muotoilun ja sisustusarkkitehtuurin opiskelijat tai jo valmistuneet muotoilijat tai sisustusarkkitehdit. Voitte osallistua myös yhdessä, työparina tai työryhmänä. Jos osallistujia on useampi, sopikaa etukäteen, miten jaatte mahdollisen palkintosumman työryhmän kesken.

 

Halutessasi voit toimittaa meille myös pienoismallin kilpailuehdotuksesi kalusteesta. Toimitusosoite: Junet Oy / Kilpailu, Veistokouluntie 2, 66300 Jurva. Huom! Merkitse paketin päälle ”Kilpailu”.

Junet 30 suunnittelukilpailu

Asiantuntijaraati

 

Voittajan valitsee viiden jäsenen asiantuntijaraati. Asiantuntijaraati koostuu Junetin edustajista sekä kilpailussa arvioitavien osa-alueiden asiantuntijoista.

 

Kiertotalouden asiantuntija, Anne Raudaskoski, Ethica Oy

 

Muotoilun asiantuntija, Petra Lassenius, Thema Design Oy

 

Muotoilun asiantuntija, Annaleena Hakola, Hakola Huonekalu Oy

 

Junetin hallituksen edustaja ja valmistuksen asiantuntija, Mika Mäki-Kanto, Erikoiskaluste Jurva Oy

 

Junetin edustaja, Sanna-Mari Petäjistö, Junet Oy

 

Yhteydenotot

 

Kilpailua koskeviin tiedusteluihin vastaa Heidi Risku, joka toimii kilpailuasiamiehenä ja kilpailun järjestämiseen liittyvistä käytännön asioista vastaavana henkilönä.

 

Tiedustelut ja yhteydenotot sähköpostitse osoitteeseen: kilpailu@junet.com

Arviointi

 

Kilpailuehdotuksia arvioidaan seuraavin perustein: kiertotalousajattelun monipuolinen tai innovatiivinen hyödyntäminen tuotteen elinkaaren eri vaiheissa, tuotteen soveltuvuus osaksi Junetin hoivakalustemallistoa, käyttäjälähtöisyys ja teollinen valmistettavuus.

 

Painotamme kilpailussa kiertotalousajattelun näkökulmaa, innovatiivista ideointia sekä esteettistä muotokieltä, koska käytännön ratkaisuja voidaan viedä eteenpäin mahdollisissa myöhemmissä tuotekehityksen vaiheissa.

 

Kilpailun viralliset säännöt: 2023 Suunnittele kiertotalousajan kaluste_Kilpailusaannot.pdf

Voittajaehdotuksen julkistaminen

 

Otamme henkilökohtaisesti yhteyttä kilpailun voittajaan 30.11.2023 mennessä.

 

Julkistamme kilpailun voittajatyön 10.12.2023 sivuillamme sekä somekanavissamme. Julkaisemme palkituista kilpailutyöstä kuvan, tuotteen nimen, lyhyen kuvauksen sekä suunnittelijan tai suunnittelijoiden nimet.

 

Kilpailun jälkeen

 

Mikäli kilpailutöistä yksi tai useampi kaluste soveltuu osaksi mallistoamme, jatkamme sen suunnittelijan tai suunnittelijoiden kanssa neuvotteluita jatkosta.

Ohjeistus Junet-hoivakalusteiden suunnitteluun

 

Kiinnostuitko kilpailuun osallistumisesta? Tilaa ohjeistus Junet-hoivakalusteiden suunnitteluun.

 

Ohjeistus sisältää yleistä tietoa hoivakalusteilta toivotuista teknisistä ominaisuuksista, tuotantoketjuista sekä nykyisin käyttämistämme materiaaleista.

 

Huom! Ellet saa suunnitteluohjeistusta vuorokauden sisällä sen tilauksesta, voit laittaa sähköpostia suoraan: kilpailu@junet.com

Katso myös:

 

KISU – Muotoilijan opas – Tuotesuunnittelulla pitkää ikää ja kierrätettävyyttä (Theseus Ruokamo, Annariina; Halla-aho, Henri (2021))

Junet, hoivakalustamisen erityisosaaja

 

Kalustamme hoiva- ja palvelukodit sekä muut julkitilat Avaimet käteen -palveluna, lähituotantona Suomessa valmistetuin kalustein.

 

Kalustamme pääasiassa hoiva- ja palveluyksiköitä, terveydenhuollon tiloja sekä muita julkitiloja. Asiakkaitamme ovat hoiva- ja terveysalan yritykset, kunnat sekä nykyisin sosiaali- ja terveyspalveluita järjestävien hyvinvointialueiden hankintayksiköt.

 

Palveluihimme kuuluvat kalustettavien kohteiden suunnittelu kaluste- ja värisuunnitelmineen sekä erikoiskalusteiden suunnittelu. Teemme myös aktiivista yhteistyötä sisustussuunnittelijoiden ja sisustusarkkitehtien kanssa ja kalustamme heidän suunnittelemiaan tiloja.

 

Asennuspalvelun myötä voimme tarjota kohteiden kalustamisen Avaimet käteen -palveluna. Toimitamme kohteisiin sekä lähituotantona valmistetut kalusteet että muut sisustuksen elementit, kuten akustiikkaelementit, sisustustekstiilit ja silkkikasvit.

 

Toimimme koko Suomen laajuisesti. Fyysinen toimipisteemme sijaitsee Jurvassa, Etelä-Pohjanmaalla, lähellä tehtaita, joissa kalusteemme valmistetaan.

 

Meillä on yli 10 vuoden kokemus hoivakotikohteiden kalustamisesta sekä monipuolinen ja luotettava kotimainen valmistajaverkosto. Olemme kolmen huonekalutehtaan omistama yhteisyritys. Tuotteemme ja niiden osat valmistetaan alihankintana joko omistajayrityksissämme tai muiden yhteistyökumppaneiden tehtailla.

 

Tuotevalikoimassamme panostamme siihen, että mahdollisimman suuri osa tuotteista ja niiden materiaaleista tulee Suomesta.

orvokkikuja pääkuva 1
Junet_30_Suunnittelukilpailu2