Kalusteet ja sisustustuotteet Avaimet käteen -palveluna

Avaimet käteen -palvelun avulla pyrimme tekemään tilojen kalustamisesta asiakkaillemme mahdollisimman helppoa ja vaivatonta.

Saatte meiltä kalusteiden lisäksi myös muut, täydentävät sisustustuotteet.

Kokonaisuus tekee kerralla tilat viihtyisiksi ja kodikkaiksi – valmiiksi niiden käyttäjille ja asukkaille. Toimitamme kalusteiden lisäksi mm. sisustustekstiilit, silkkikasvit, valaisimet ja taulut.

Helppoutta tuo myös se, että yhteyshenkilönne pysyy samana koko prosessin ajan. Voitte ottaa häneen yhteyttä kaikissa projektia koskevissa asioissa.

Alla projekiasiantuntijamme Susanna Haaga kertoo, miten Junetin Avaimet käteen -palvelu etenee vaihe vaiheelta, alusta loppuun.

Yhteydenotto ja alkukartoitus

Kaikki alkaa siitä, kun asiakas ottaa meihin yhteyttä ja ilmaisee kiinnostuksensa tuotteitamme ja Avaimet käteen -palvelua kohtaan.

Asiakkaan kanssa keskustelemalla kartoitetaan ensin kohderyhmä. – Kenelle kohdetta kalustetaan?Kuunnellaan asiakkaan toiveet. – Minkä tyyppistä kalustusta ja sisustusta asiakas toivoo? Onko jotain toiveita tiloissa käytettävien värien suhteen? Toivotaanko tiloissa käytettävän yrityksen brändivärejä tai muita tiettyjä värejä? Tässä vaiheessa kannattaa kertoa, jos on jotain mitä erityisesti haluatte kohteeseen tulevan.

Pyydämme suunniteltavista tiloista pohjapiirrokset niiden kalustesuunnittelun aloitusta varten.

On tärkeää keskustella heti alussa myös projektin aikataulusta: Milloin kalusteet toivotaan toimitettavan?

Olethan meihin yhteydessä mahdollisimman aikaisin, kun tuleva kalusteiden tarve on tiedossa. Mielellään 2–2,5 kuukautta ennen kalusteiden toivottua toimitusaikaa, jotta sekä suunnittelulle että kalusteiden valmistukselle jää riittävästi aikaa.

Kohteen suunnittelu, kaluste- ja värisuunnitelman laatiminen

Kun toiveet ja kalustettavan kohteen kohderyhmä ovat tiedossa, alamme työstää kaluste- ja värisuunnitelmaa. Suunnitteluvaiheelle on hyvä varata aikaa noin 1 kuukausi.

Suunnittelussa otamme huomioon sen, että tilasta tulee sekä toimiva että viihtyisä ja kodinomainen. Varmistamme, että suunnitelman kalusteet ja tuotteet ovat säädösten mukaisia ja soveltuvat juuri tähän kohteeseen.

Tarjous sekä kaluste- ja värisuunnitelman esittely

Asiakas saa kohteesta kaluste- ja värisuunnitelman sekä tarjouksen tämän suunnitelman mukaisista kalusteista ja sisustuselementeistä. Tarjous käydään asiakkaan kanssa läpi joko puhelimitse tai Teams-sovelluksen kautta.

Tarjous ja suunnitelma sisältävät kohteeseen valitut kalusteet sekä muut sisustustuotteet, kuten verhot, matot, viher- tai silkkikasvit, taulut, sisustustyynyt ja sisustusvalaisimet. Suunnitelman tuotteilla kohteesta tulee heti asuttava.

Kaluste- ja värisuunnitelma sisältää tilojen pohjapiirrokset, joihin tuotteet on sijoitettu sekä kuvallisen, tilakohtaisesti jaotellun esittelyn kohteeseen valituista tuotteista, niiden väreistä ja materiaaleista.

Tarjouksen ja suunnitelman esittelyn jälkeen asiakas harkitsee tarjousta omassa organisaatiossaan.

Hyväksytty tarjous ja toimitusajan vahvistus

Asiakkaan hyväksyttyä tarjouksen, vahvistetaan tuotteiden toimitusaika ja sovitaan asennuspäivästä. Tästä hetkestä käynnistyy tuotteille luvattu 4-6 viikon toimitusaika. Osalla tuotteista toimitusaika voi olla lyhempi, noin 3 viikkoa, joillakin erikoistuotteilla toimistuaika voi myös venyä 8 viikkoon. Tilauksen tuotteet pyritään aina toimitettamaan samanaikaisesti, ellei erikseen muuta sovita.

Hyväksytyn tarjouksen jälkeen teemme tuotteista tilaukset tehtaille ja niiden valmistusprosessi käynnistyy. Kalusteet valmistetaan Jurvassa omistajayrityksissämme sekä muilla yhteistyökumppaneilla. Myös muut sisustuksen tuotteet laitetaan tilaukseen.

Kaikki Junetin kalusteet tehdään tilauksen mukaan. Varastossa ei ole mitään tuotteita valmiina, joten valmistusprosessissa menee oma aikansa.

Kalusteiden toimitus- ja asennus

Omat asentajamme tulevat paikan päälle sovittuna päivänä ja tuovat kalusteet ja muut tilauksen sisältämät tuotteet mukanaan. Kalusteet kasataan paikan päällä ja hoidetaan muut tarvittavat asennustyöt, kuten toimitukseen sisältyvien kiintokalusteiden asennus sekä verhojen ja taulujen ripustaminen. Kalusteet ja muut sisustuselementit asetetaan suunnitelman mukaisille paikoille.

Jos kyse on isommasta kohteesta, asennukselle täytyy varata aikaa useampi päivä – joskus jopa viikko. Tarvittava aika riippuu tuotteiden, kohteen kerrosten sekä asennustyön määrästä.

Sopimuksen mukaan voimme kierrättää myös vanhat, käytöstä poistettavat kalusteet puolestanne. Asentaja vie ne mukanaan ja kierrätämme ne asianmukaisesti.

Kun kalusteet ovat kasattuna ja sisustuksen muut tuotteet paikoillaan, kohde on valmis asukkaiden tuloon.

Q & A, kysymyksiä ja vastauksia

Millainen toimitusaika tuotteilla on?

Tuotteiden toimitusaika on yleensä 4–6 viikkoa. Toimitusaika alkaa siitä hetkestä, kun asiakas hyväksyy tarjouksen ja sovitaan toimituspäivä. Jos kohteeseen tarvitaan kalustesuunnitelma, sen laatimista varten on hyvä varata 4 viikkoa kalusteiden 4-6 viikon toimitusajan lisäksi.

Voiko teiltä tilata yksittäisiä tuotteita?

Kyllä, meiltä voi tilata myös yksittäisiä tuotteita. Kysy yksittäisten tuotteiden toimituksesta lisää myynnistämme.

Mitä tuotteita Junetin kautta on saatavilla?

Kokonaisuus voi sisältää irtokalusteiden ohella kiintokalusteita sekä erikoiskalusteita projektikohteisiin.

Kalusteiden lisäksi toimitamme osana kokonaisuutta myös muut sisustuksen elementit, jolloin tiloista saadaan heti alusta saakka kodinomaisia.

Meidän kauttamme saatte hankittua myös sisustustekstiilit, kuten matot, verhot ja sisustustyynyt. Muita saatavilla olevia sisustustuotteita ovat esimerkiksi sisustusvalaisimet, viher- tai silkkikasvit sekä taulut ja akustiikkataulut.

Mitä eroa on uudiskohteen ja uudistettavan kohteen kalustuksen suunnittelussa?

Uudiskohteiden suunnittelu onnistuu hyvin rakennuttajan toteuttamien piirustusten ja suunnitelmien pohjalta, eikä käyntiä rakennustyömaalla tarvita. Kohteista on yleensä olemassa ammattilaisen toteuttama sisävärisuunnitelma, jonka pohjalta teemme väri- ja kalustesuunnitelman. Tarvitsemme dwg-muodossa olevat pohjapiirustukset kohteesta.

Remontoitavissa, peruskorjattavissa tai muuten uudistettavissa kohteissa käymme tarpeen mukaan paikan päällä katsomassa kalustettavia tiloja. Samalla voidaan käydä läpi mahdolliset säästettävät kalusteet, jotta voimme huolehtia että uudet kalusteet sopivat yhteen vanhojen kanssa.

Voimme verhoilla asiakkaalla jo olevia oman mallistomme kalusteita tai vaihtaa niihin uudet päälliset. Tarvittaessa verhoilemme myös asiakkaan muita vanhoja kalusteita.

Mitä asiakkaalta vaaditaan, jotta prosessi etenee sujuvasti ja pysytään aikataulussa?

Riittävän aikainen yhteydenotto on kaiken A ja O. Kannattaa olla yhteydessä mahdollisimman ajoissa. Hyvä aika on 2–2,5 kuukautta ennen toivottua toimituspäivää, jotta aikaa jää riittävästi sekä suunnittelulle että kalusteiden valmistukselle.

Asiakkaan tulee toimittaa suunniteltavasta tilasta meille pohjapiirrokset, jotta kalustesuunnitelma voidaan tehdä.

Päätöksenteko täytyy myös tehdä ajoissa, koska toimitukselle laskettu 4–6 viikon toimitusaika alkaa siitä hetkestä, kun tilaus on tehty.

Sisustussuunnittelijan suunnittelemien kohteiden kalustaminen

Sisustussuunnittelijan laatiman suunnitelman ja yhdessä tekemienne valintojen mukaisesti voimme toimittaa kohteeseen joko kaikki kalusteet ja sisustuselementit tai vain rajatun osan niistä.

Suunnittelija voi valita mallistostamme tilaan soveltuvat kalusteet ja tuotteet ja laadimme teille tarjouksen näiden valintojen pohjalta. Tarjoukseen sisältyy tässäkin tapauksessa toimitus- ja asennuspalvelu.

Mitä asioita Junet hoitaa prosessin aikana?

Varmistamme, että tuotteet ovat parhaita mahdollisia sisustettaviin ja kalustettaviin kohteisiin. Pidämme huolta, että kaikki tuotteet ovat säännösten mukaisia ja meiltä saa myös tarvittavat dokumentit. Huolehdimme, että kaikki tekstiilit ja muut tuotteet ovat paloturvallisia ja että kalusteet ovat kosteudenkestäviä kunkin kohteen vaatimalla tasolla.

Huolehditaan taustalla koko prosessi.  – Se että kaikki kalusteet valmistuvat sovittuun päivään mennessä.

”Kertokaa rohkeasti toiveistanne! Yritämme toteuttaa kaikki ääneen lausutut toiveet.”

Susanna Haaga, Projektimyyjä, Junet Oy

Ota yhteyttä projektimyyntiimme jos olet kiinnostunut tuotteistamme tai Avaimet käteen -palvelusta.